Who's online

We have 54 guests and no members online

Attendance system

Koncepcia celého systému je navrhnutá na komunikáciu zariadení v počítačovej sieti. Či sa jedná o lokálnu sieť alebo VPN prepojenie jednotlivých prevádzok. Samozrejmosťou je automatická pravidelná synchronizácia zariadení, vzdialená administrácia terminálov ako aj nastavenie prístupových práv pre skupiny užívateľov.

Evidencia osôb je vedená v databázovom systéme a identifikácia je nazávislá na použitom type čítačky ako aj na type transpondéra. Viac o transpondéroch nájdenete v samostatnej sekcii.

Funkcie terminálu:

 • dochádzkový terminál
 • zadávanie vstupov a prerušení cez dotykový display s následnou verifikáciou užívateľa
 • evidencia vstupov do objektu
 • systém povolí vstup len registrovaným užívateľom
 • integrovaný elektronický vrátnik s videohovorom
 • funkcia informačnej tabule
 • funkcia reklamného a inzertného panelu
 • monitorovanie priestoru a záznam formou snapshotov
 • intuitívne webové rozhranie dochádzkového systému
 • prístupové práva a heslá pre povolenie úprav záznamu, evidencia zmien
 • editácia (úprava) dochádzky oprávnenými osobami
 • spracovanie nadčasov a ich vyhodnocovanie
 • grafické zobrazenie dochádzky jednotlivých pracovníkov za celý mesiac s možnosťou prehľadnej editácie
 • prepracovaný systém definície prístupových práv pre prácu s dochádzkovým systémom
 • logovanie všetkých údajov užívateľa
 • vzdialený prístup k systému
 • zobrazenie aktuálnej činnosti zamestnanca
 • otvorenosť na ďalšie databázové, alebo informačné systémy (export, import)
 • číselník zamestnancov s ich základnými údajmi
 • výpočet kompletných štatistík o dennej a mesačnej dobe, druhu a dobe prerušenia

Spoločnosť LMT sa zaoberá komplexnou problematikou návrhu, realizácie a následnej starostlivosti o dochádzkové systémy. Dochádzkový systém je určený pre malé, stredné a veľké spoločnosti, ktoré nie sú spokojné s evidenciou  zamestnancov papierovou formou alebo pomocou zastaralého dochádzkového systému, ktorý nespĺňa rýchlo vyvíjajúci sa štandard  21. storočia. Ponúkame technicky prepracované riešenia, ktoré sú z hľadiska konštrukcie jednoduché, kvalitné a svojim dizajnom vhodné do každého prostredia (luxusné priestory, výrobné haly, obytné priestory...). Ku všetkým produktom a službám poskytujeme záručný a pozáručný servis, hotline a helpdesk.

Prínos dochádzkového systému:

 • aktuálny stav prítomnosti zamestnancov
 • eliminácia jalového času zamestnanca (príchodom na linku sa začína pracovná doba zamestnanca)
 • rôzne možnosti nastavenia systému
 • šetrenie finančných prostriedkov
 • prehľadné podklady pre výpočet mzdy
 • spravodlivejšie ohodnocovanie pracovníkov
 • zvýšenie produkcie
 • zamedzenie falšovania a úpravy údajov

Fotogaléria:

Stav zamestnancov
Kalendár
Skupiny
Osoby
Prerušenia
Intervaly
Log zmien
Nastavenie počítania

Súbory na stiahnutie:

 • žiadne

Dopris version 1.3.1

Nové vlastnosti:

 • Pridaná nová položka v hlavnom menu "Schválenia"
 • V hlavnom okne používateľa pridaný zoznam problémov pri počítaní dochádzky

Opravy:

 • Opravený text v tabuľke skupín
 • Zmenené štandardné radenie tabuľky "Log udalostí"
 • Zmenené štandardné radenie tabuľky "Log zmien"
 • Upravený formát výpisov v PDF (osoba na stránku)
 • Opravené prepínanie mesiaca v kalendári kliknutím na vyšedený deň
 • Opravené ikonky pre intervaly, prerušenia, kalendáre
 • Upravené schválenia v kalendári

Dopris version 1.3.0

Nové vlastnosti:

 • Týždenné/mesačné kalendáre
 • Kalendáre sa priradzujú skupine

Dopris version 1.2.2

Opravy:

 • Opravená diakritika v nastaveniach terminálu
 • V exporte skupín opravený text: Pohyblivá časť prac. doby

Dopris version 1.2.1

Nové vlastnosti:

 • Upravená login obrazovka (pridaná verzia)
 • Flag počítať doch. je pri zadávani novej osoby zapnutý
 • Z prerušení odstránená položka pripočítavať
 • Exporty skupín a osôb
 • Zvýraznený zvolený deň v kalendári
 • Pri zadávaní celodenných eventov je odstránený čas
 • V toolboxe kalendára pridaný automatický refresh kalendára pri zmene osoby
 • V toolboxe kalendára pri vkladaní novej udalosti stačí stlačiť Enter
 • V intervaloch upravené zobrazovanie pripočítateľnosti do jedného stĺpca

Opravy:

 • Opravené názvy častí pracovných dôb
 • Opravené zadávanie pripočítateľnosti v Intervaloch
 • Pri zadávani nového prechodu opravená kontrola času
 • Pri zadávani osoby opravené zobrazovanie kalendára
 • V editácii skupín opravený problém s časom pri zadávaní Štandardnej pracovnej doby

Dopris version 1.2.0

Nové vlastnosti:

 • Kontrola databázy pri štarte systému
 • Dialógy sa zobrazujú ako modálne (pozadie je zašednuté)
 • Posúvanie dialógov myškou

Opravy:

 • V prehľade aktuálneho stavu nebral do úvahy nastavenie či počítať dochádzku alebo nie
 • V prehľade aktuálneho stavu bral do úvahy aj eventy ktoré sa ešte nestali
 • V logu udalostí opravena možnosť pridávania kariet iba pre admina
 • V logu udalostí opravené zobrazovanie iba udalostí daného užívateľa ak nie je admin alebo supervízor
 • V kalendári opravené reťazce "Upraviť udalosť" a "Odstrániť udalosť"

feed-image Feed Entries

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.