Koncepcia celého systému je navrhnutá na komunikáciu zariadení v počítačovej sieti. Či sa jedná o lokálnu sieť alebo VPN prepojenie jednotlivých prevádzok. Samozrejmosťou je automatická pravidelná synchronizácia zariadení, vzdialená administrácia terminálov ako aj nastavenie prístupových práv pre skupiny užívateľov.

Evidencia osôb je vedená v databázovom systéme a identifikácia je nazávislá na použitom type čítačky ako aj na type transpondéra. Viac o transpondéroch nájdenete v samostatnej sekcii.

Funkcie terminálu:

 • dochádzkový terminál
 • zadávanie vstupov a prerušení cez dotykový display s následnou verifikáciou užívateľa
 • evidencia vstupov do objektu
 • systém povolí vstup len registrovaným užívateľom
 • integrovaný elektronický vrátnik s videohovorom
 • funkcia informačnej tabule
 • funkcia reklamného a inzertného panelu
 • monitorovanie priestoru a záznam formou snapshotov
 • intuitívne webové rozhranie dochádzkového systému
 • prístupové práva a heslá pre povolenie úprav záznamu, evidencia zmien
 • editácia (úprava) dochádzky oprávnenými osobami
 • spracovanie nadčasov a ich vyhodnocovanie
 • grafické zobrazenie dochádzky jednotlivých pracovníkov za celý mesiac s možnosťou prehľadnej editácie
 • prepracovaný systém definície prístupových práv pre prácu s dochádzkovým systémom
 • logovanie všetkých údajov užívateľa
 • vzdialený prístup k systému
 • zobrazenie aktuálnej činnosti zamestnanca
 • otvorenosť na ďalšie databázové, alebo informačné systémy (export, import)
 • číselník zamestnancov s ich základnými údajmi
 • výpočet kompletných štatistík o dennej a mesačnej dobe, druhu a dobe prerušenia

Spoločnosť LMT sa zaoberá komplexnou problematikou návrhu, realizácie a následnej starostlivosti o dochádzkové systémy. Dochádzkový systém je určený pre malé, stredné a veľké spoločnosti, ktoré nie sú spokojné s evidenciou  zamestnancov papierovou formou alebo pomocou zastaralého dochádzkového systému, ktorý nespĺňa rýchlo vyvíjajúci sa štandard  21. storočia. Ponúkame technicky prepracované riešenia, ktoré sú z hľadiska konštrukcie jednoduché, kvalitné a svojim dizajnom vhodné do každého prostredia (luxusné priestory, výrobné haly, obytné priestory...). Ku všetkým produktom a službám poskytujeme záručný a pozáručný servis, hotline a helpdesk.

Prínos dochádzkového systému:

 • aktuálny stav prítomnosti zamestnancov
 • eliminácia jalového času zamestnanca (príchodom na linku sa začína pracovná doba zamestnanca)
 • rôzne možnosti nastavenia systému
 • šetrenie finančných prostriedkov
 • prehľadné podklady pre výpočet mzdy
 • spravodlivejšie ohodnocovanie pracovníkov
 • zvýšenie produkcie
 • zamedzenie falšovania a úpravy údajov

Fotogaléria:

Stav zamestnancov
Kalendár
Skupiny
Osoby
Prerušenia
Intervaly
Log zmien
Nastavenie počítania

Súbory na stiahnutie:

 • žiadne

Zmeny vo verziách: