Nové vlastnosti:

  • Kontrola databázy pri štarte systému
  • Dialógy sa zobrazujú ako modálne (pozadie je zašednuté)
  • Posúvanie dialógov myškou

Opravy:

  • V prehľade aktuálneho stavu nebral do úvahy nastavenie či počítať dochádzku alebo nie
  • V prehľade aktuálneho stavu bral do úvahy aj eventy ktoré sa ešte nestali
  • V logu udalostí opravena možnosť pridávania kariet iba pre admina
  • V logu udalostí opravené zobrazovanie iba udalostí daného užívateľa ak nie je admin alebo supervízor
  • V kalendári opravené reťazce "Upraviť udalosť" a "Odstrániť udalosť"