Nové vlastnosti:

 • Upravená login obrazovka (pridaná verzia)
 • Flag počítať doch. je pri zadávani novej osoby zapnutý
 • Z prerušení odstránená položka pripočítavať
 • Exporty skupín a osôb
 • Zvýraznený zvolený deň v kalendári
 • Pri zadávaní celodenných eventov je odstránený čas
 • V toolboxe kalendára pridaný automatický refresh kalendára pri zmene osoby
 • V toolboxe kalendára pri vkladaní novej udalosti stačí stlačiť Enter
 • V intervaloch upravené zobrazovanie pripočítateľnosti do jedného stĺpca

Opravy:

 • Opravené názvy častí pracovných dôb
 • Opravené zadávanie pripočítateľnosti v Intervaloch
 • Pri zadávani nového prechodu opravená kontrola času
 • Pri zadávani osoby opravené zobrazovanie kalendára
 • V editácii skupín opravený problém s časom pri zadávaní Štandardnej pracovnej doby