Nové vlastnosti:

  • Týždenné/mesačné kalendáre
  • Kalendáre sa priradzujú skupine