Nové vlastnosti:

  • Pridaná nová položka v hlavnom menu "Schválenia"
  • V hlavnom okne používateľa pridaný zoznam problémov pri počítaní dochádzky

Opravy:

  • Opravený text v tabuľke skupín
  • Zmenené štandardné radenie tabuľky "Log udalostí"
  • Zmenené štandardné radenie tabuľky "Log zmien"
  • Upravený formát výpisov v PDF (osoba na stránku)
  • Opravené prepínanie mesiaca v kalendári kliknutím na vyšedený deň
  • Opravené ikonky pre intervaly, prerušenia, kalendáre
  • Upravené schválenia v kalendári